Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

PK Valmissivut
Tykistökatu 4
20520 Turku

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

[email protected]

3. Rekisterin nimi

Valmissivut.fi-palvelun asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

  • Yrityksen ja yhteyshenkilön yhteystiedot
  • Y-tunnus
  • Tilaustiedot
  • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot sekä julkiset tietolähteet.

7. Tietojen luovutus

Valmissivut.fi-palvelu voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.